Garancija putovanja

ORGANIZATOR PUTOVANJA BACI PET DOO 
LICENCA OTP 069/22

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 500.00 eura i garanciju putovanja
za kategoriju licence B u visini od 5.000,00 eura, kojom se za slučaj:

 

A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju:
1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao,
3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja,
4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih
srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj;

 

B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:

1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator
putovanja nije realizovao i
2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava
sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.


Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno
do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 023/2022 od 20.04.2022. zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, PIB 101823808 MB 07008511


Broj bankarske garancije 265-60-17319-15 od 27.06.2022. Banka Raiffeisen A.D. Beograd.

Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi.

Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko Primaoca bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

Turistička agencija BACI PET DOO
Izdaje:


OBAVEŠTENJE
O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA

 

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno, pisanim putem, pozivom na telefon 060/5720255 ili elektrosnkim putem slanjem e-maila na adresu dobavljača Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. a sve to u objektu gde je roba kupljena ili u objektu na adresi Ustanička 120, uz obaveznu dostavu računa sa fiskalnim isečkom ili dostavu samo fiskalnog isečka.
Reklamacije se dostavljaju u toku radnog vremena, prisutnom prodavcu Damjan Borisavljević.

Ukoliko Organizator odbije reklamaciju, potrošač ima mogućnost potraživanja rešavanja spora vansudskim putem u nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (član 55. stav 12. Zakona o zaštiti potrošača). Listu tela za vansudsko rešavanje sporova, možete pronaći na sajtu Ministarstva trgovime, turizma i telekomunikacija, na linku:


https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.

 

 

Baci Pet

Beograd
SERBIA TRAVEL SERVICE
Licenca OTP 069/2022 
 
+ 381 60 572 02 55
+ 381 64 130 05 25
+ 381 64 567 73 40
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 
Rada Neimara 23.
Beograd, Srbija.
 

 

More in this category: « Opšti uslovi putovanja